Μείωση των αμοιβών συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών προτείνει η κυβέρνηση

Σε μείωση των αμοιβών των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών προσανατολίζεται η κυβέρνηση, σε αντίθεση με παλιότερες θέσεις της σχετικά με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Καθημερινή της Δήμητρας Μανιφάβα, η κυβέρνηση προτείνει τη μείωση των αμοιβών στα παραπάνω νομικά επαγγέλματα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημαντική ελάφρυνση για τους πολίτες που συνάπτουν συμβόλαια αγοραπωλησιών χαμηλής αξίας θα επιφέρει η πρόταση της κυβέρνησης για τη μείωση σε 0,8% από 1% επί της αξίας της συναλλαγής που λαμβάνουν οι συμβολαιογράφοι για συμβόλαια έως 120.000 ευρώ, πέραν της πάγιας
αμοιβής των 20 ευρώ. Επομένως για παράδειγμα, η μέγιστη αμοιβή για ένα συμβόλαιο 120.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 980 ευρώ από 1.220 ευρώ που είναι σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επάγγελμα του συμβολαιογράφου πριν από την εφαρμογή του νόμου 3919/2011 χαρακτηριζόταν από εννέα περιορισμούς και με το εν λόγω νομοθέτημα ήρθησαν μόλις δύο. Άρση των γεωγραφικών περιορισμών και των κατώτατων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών εξετάζει επίσης η κυβέρνηση. Το επάγγελμα έχει πέντε περιορισμούς, εκ των οποίων δεν έχει αρθεί κανείς. (kathimerini.gr)

Σχόλια