Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Δύο θέσεις πτυχιούχων νομικής στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προτίθεται να απασχολήσει 16 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση" στο πλαίσιο της Δράσης 1.3/13 «εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.», μεταξύ των οποίων δύο πτυχιούχους νομικής σχολής:
Κωδικός θέσης Α-011: Έως 1 ειδικός συνεργάτης πτυχιούχος νομικής σχολής με εμπειρία στην πιστοποίηση των προσόντων και της ελληνομάθειας για συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα 3 (θεσμοί, οργάνωση της πολιτείας κλπ.)
Κωδικός θέσης Α-016: Έως 1 ειδικός συνεργάτης πτυχιούχος νομικής σχολής και φιλοσοφικής σχολής με εμπειρία στην πιστοποίηση της ελληνομάθειας και τη διαχείριση προγραμμάτων για τη διδασκαλία/αξιολόγηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαιδευτική ενότητα 3 (θεσμοί, οργάνωση της πολιτείας κλπ.).
Προθεσμία υποβολής προτάσεων έως και 19 Μαΐου 2015. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...