Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

To Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα απόδοσης ιθαγένειας και μεταναστευτικής πολιτικής. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του νομοσχεδίου, θα διαρκέσει  μέχρι  και την 25η Μαΐου 2015 και ώρα 14.00. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ρυθμίζεται η εκκρεμότητα της δυνατότητας κτήσης ιθαγένειας σε τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα,
καθώς και σε αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα, μετά την έκδοση της 460/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, όπως είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και του άρθρου 24 του ν. 3838/2010. Δείτε το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εδώ

Σχόλια