Σε μόλις 325 συμβόλαια παραστάθηκαν δικηγόροι το 2014. Δεν διανεμήθηκε μέρισμα στον Δικ.Σύλλογο Αθήνας

Κατακόρυφη πτώση παρατηρείται στον αριθμό των γραμματίων προείσπραξης συμβολαίων που εκδόθηκαν το 2014, όπως συνέβη άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το 2014 (μέχρι 17.12) είχαν εκδοθεί μόλις 325 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων στον ΔΣΑ, ενώ το αμέσως προηγούμενο έτος, 2013, είχαν εκδοθεί 3.479 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων. Το 2012, εξεδόθησαν 22.997, το 2011, 41.008  και το 2010,  62.654. Η δραματική μείωση των γραμματίων συμβολαίων οφείλεται πέρα από τον ελάχιστο πλέον αριθμό συμβολαιογραφικών πράξεων για ακίνητα που λαμβάνουν χώρα και στην κατάργηση της υποχρεωτικότητας της παράστασης του δικηγόρου κατά τη σύναψη των συμβολαίων. Αποτέλεσμα της πτώσης αυτής είναι το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μέρισμα που λάμβαναν οι δικηγόροι και προερχόταν κυρίως από τα γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων, φέτος να μην διανεμηθεί καθόλου, καθώς σε κάθε δικηγόρο Αθηνών αναλογεί ποσό μερίσματος μόλις 5,46 ευρώ το οποίο θα πιστωθεί στο μέρισμα της επόμενης περιόδου.

Σχόλια