Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές νομικής στο εξωτερικό

Η Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης-Γεωργόπουλος, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, τιμώντας τη μνήμη του συνιδρυτή της Κωνσταντίνου Κυριακίδη, προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφίας, η οποία θα αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016, σε πτυχιούχο νομικής σχολής των ημεδαπών ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master’s στο Εξωτερικό. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δικηγορικής Εταιρείας Κυριακίδης-Γεωργόπουλος, η ενίσχυση αυτή παρέχεται στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κυριακίδη και απευθύνεται σε αποφοίτους νομικής που δε διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, διακρίνονται για την οξύνοια, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και το ήθος τους και φιλοδοξούν να προαγάγουν την καινοτομία στη νομική επιστήμη.
Η ως άνω υποτροφία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 προκηρύσσεται για έναν από τους ακόλουθους κλάδους δικαίου, στους οποίους ο Κωνσταντίνος Κυριακίδης, εξειδικεύτηκε και διακρίθηκε:
1.         Eργατικό Δίκαιο
2.         Φορολογικό Δίκαιο
3.         Δίκαιο της Ενέργειας
Η υποτροφία προσφέρεται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων ή τροφείων για μεταπτυχιακές σπουδές με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Master of Laws (LL.M ή M.Sc. ή Master 2 ή Magister Legum) σε αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, ομοταγή προς τα αντίστοιχα ημεδαπά Α.Ε.Ι., του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου ή της Ολλανδίας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί ειδικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της υποτροφίας, με προεδρεύοντα τον Δρ. Απόστολο Γεωργιάδη, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη, δύο συνεταίρους της Δικηγορικής Εταιρείας.
Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τους όρους διεκδίκησης της υποτροφίας, βρίσκονται στο αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης στο http://www.kglawfirm.gr

Σχόλια