Διάλογοι Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων

Η  Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων  (ΕΕΔ) διοργανώνει Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται και αυτή τη χρονιά συγκεκριμένες Τετάρτες (Τετάρτες 8, 15, 29 Οκτωβρίου και 5,12,19 Νοεμβρίου 2014) και ώρα 6-8 μ.μ.  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος) με τίτλο «Διάλογοι Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου». Οι επιστημονικές εκδηλώσεις ξεκινούν την επόμενη Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 6-8 ΜΜ με το εξής πρόγραμμα: Ομιλητές: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος: «Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οριοθέτηση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων». Βασίλειος Κονδύλης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος: «Ο διάλογος των εθνικών και των ευρωπαίων δικαστών». Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Σορβόννης, Δικηγόρος: «Γαλλικό συνταγματικό συμβούλιο και ΔΕΕ: η προοδευτική ρύθμιση των όρων του δικαστικού διαλόγου». Συντονιστής: Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ).
Προσκομίζονται βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τα 4 από τα 6 σεμινάρια Οκτωβρίου - Νοεμβρίου. Επίσης,  την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στον ΔΣΑ το επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) με τίτλο «Διοικητική Δικαιοσύνη».
Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Η ιστοσελίδα της είναι η εξής: www.dimosiodikaio.gr. Ο στόχος της  ΕΕΔ είναι να γίνει η επιστημονική ένωση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι Συνταγματολόγοι, Διοικητικολόγοι, Ευρωπαϊκολόγοι και Διοικητικοί Επιστήμονες και θα αναπτύσσεται πολυτασικός δημόσιος διάλογος για την προαγωγή του Δημοσίου Δικαίου. Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων προσκαλεί να γίνουν μέλη της (με αίτηση στο www.info@dimosiodikaio.gr ή στο περιθώριο των εκδηλώσεων/σεμιναρίων του ΔΣΑ και με ετήσια συνδρομή 20 Ευρώ, που καταβάλλεται από τα μέλη στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΕΔ στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR64 01715580 006558126147166, BIC PIRBGRAA)  όλους τους Διοικητικούς Δικαστές, Καθηγητές Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ειδικούς Επιστήμονες Ανεξαρτήτων Αρχών, Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και όλους τους  Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νομικούς, Διοικητικούς Επιστήμονες, Πολιτικούς Επιστήμονες με μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο (Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητική Επιστήμη).

Σχόλια