O θάνατος του δικηγοράκου: Επιστολή του προέδρου του ΔΣ Κεφαλλονιάς

Επιστολή του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλλονιάς προς  τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και τους Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας: «Με τις επερχόμενες αλλαγές στον Κ.Πολ.Δ. και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό Δικαστηρίων και Δικηγορικών Συλλόγων, κάθε Δικηγόρος θα μπορεί να συντάσσει, να καταθέτει και να συμμετέχει και να ολοκληρώνει μία δίκη από το γραφείο του, αφού καταργούνται τα ακροατήρια στα Πολιτικά Δικαστήρια. Η αίσθηση του εκσυγχρονισμού είναι ελκυστική. Ο Έλληνας Δικηγόρος θα είναι ο πρώτος διακτινιζόμενος επαγγελματίας, αφού θα μπορεί την ίδια ημέρα να δικάζει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Έτσι ίσως κάποιοι θα πιστεύουν ότι η πρωτεύουσα θα κατακλύσει και θα αφανίσει την Επαρχία. Και θα πίστευε αυτός που διαβάζει αυτά ότι οι Δικηγόροι της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή και άλλων μεγάλων πόλεων θα έχουν μεγάλη πελατεία και θα ανακάμψουν από την κρίση που επικρατεί. Η συνεχής εμφάνιση στην Δικηγορική ζωή της χώρας Δικηγορικών εταιρειών έχει δημιουργήσει το εξής τοπίο. Κάποιες Εταιρείες Δικηγόρων με επιστημονικό και επαγγελματικό σκοπό. Κάποιες Εταιρείες που αποτελούν συνένωση Δικηγόρων για να αντιμετωπίσουν την ανεργία, και την οικονομική κρίση.
Όμως κάποιες Δικηγορικές εταιρείες εξελίσσονται στην Ελλάδα ως παγκοσμίως πρωτότυπο φαινόμενο. Οι εταιρείες αυτές προσλαμβάνουν νέους Δικηγόρους με μηναίο μισθό που κυμαίνεται συνήθως από 500€  έως 700,00€, ασκούμενους από 300,00€ έως 400,00€ και με προσφορά εργασίας από οκτώ ώρες έως δώδεκα. Μάλιστα οι νέοι Δικηγόροι για να προσληφθούν απαιτείται – προτιμάται να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και τίτλους δύο γλωσσών και αν πετύχουν την πρόσληψη θεωρούνται τυχεροί. Βέβαια οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις βαρύνουν τον κάθε Δικηγόρο και όχι την εργοδότρια εταιρεία. Υπάρχουν σήμερα στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αθήνα Δικηγορικές εταιρείες που έχουν προσλάβει ανά εταιρεία δεκάδες Δικηγόρους. Μάλιστα  κάποιες εξ αυτών έχουν συνθήκες εργασίας όπως οι τηλεφωνικές εταιρείες, δηλαδή συνεχόμενες θέσεις εργασίας που χωρίζονται με διαχωριστικό και καθένας Δικηγόρος έχει ένα computer μπροστά του. Κάθε δέκα ή δέκα πέντε Δικηγόροι υπάρχει ένας προϊστάμενος Δικηγόρος.
Πολλές εξ αυτών των εταιρειών ασχολούνται λόγω της κρίσης κυρίως με τα χρέη προς τις Τράπεζες. Έτσι πέτυχαν και λίγα μόνον γραφεία έχουν συμβληθεί πλέον με τις τέσσερεις πλέον Ελληνικές Τράπεζες που έχουν απομείνει στην Ελλάδα και όλες οι υποθέσεις ανατέθηκαν σε αυτά τα γραφεία, αδιαφορώντας ασφαλώς οι Τράπεζες για τους χιλιάδες συνεργαζόμενους Δικηγόρους σε όλη την Ελλάδα. Τα γραφεία αυτά μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική δικονομική κατάσταση μεταχειρίζονται τους μέχρι σήμερα συνεργαζόμενους Δικηγόρους όλης της Ελλάδος, από τους οποίους απαιτούν εξυπηρετήσεις έναντι εξευτελιστικής αμοιβής. Επειδή μάλιστα δεν προλαβαίνουν να προετοιμαστούν για τις δίκες αναθέτουν στους κατά τόπους Δικηγόρους την εκδίκαση με προετοιμασία δίκης και προτάσεων και η αμοιβή τους είναι ποσοστό 2/3 από το αναγραφόμενο ποσό του Γραμματίου, ή στην καλύτερη περίπτωση το ποσό του γραμματίου. Σας θυμίζω ότι το ποσό του γραμματίου έχει καθοριστεί για να γίνονται οι παρακρατήσεις υπέρ τρίτων και όχι ως αμοιβή. Όμως και αυτό ποσό των γραμματίων που οι Τράπεζες το θεωρούσαν ως βάση για την αμοιβή δεν ισχύει πλέον για τους ισχυρούς εργοδότες. Όποιος Δικηγόρος δεν συμφωνεί με τις τιμές αυτές, εγκαταλείπεται διότι υπάρχει άλλος που περιμένει και εκλιπαρεί για δουλειά. Βέβαια τα έξοδα γραμματίου και λοιπά έξοδα προκαταβάλλονται από τον Δικηγόρο και ελπίζει να πληρωθεί στο μέλλον την αμοιβή, τις παρακρατήσεις και τα έξοδά του. Νομίζω ότι αυτά είναι γνωστά σε όλους. Βέβαια με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης οι μεγάλες εταιρείες θα διεξάγουν τις δίκες από τα γραφεία τους χωρίς την βοήθεια των κατά τόπους Δικηγόρων οι οποίοι θα χρησιμεύον μόνον για έκδοση πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία. Νομίζω θέματα γνωστά σε όλους.
Όμως οι επερχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. θα βοηθήσουν στην επιδείνωση αυτής της κατάστασης, αφού καταργείται η συζήτηση στο ακροατήριο, και έτσι ο Δικηγόρος της μεγάλης πόλης δεν θα χρειάζεται να μεταβεί στο περιφερειακό Δικαστήριο, και θα διεξάγει την δίκη από το γραφείο του.
Και βέβαια οι νέες διατάξεις που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση είναι η ‘κερκόπορτα’ της αλλοτρίωσης της ιδιωτικής περιουσίας. Οι διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν τιμούν τον νομικό κόσμο της Ελλάδας διότι δεν σέβονται την ιδιοκτησία, ένα από τα σημαντικότερα αγαθά της Ελληνικής κοινωνίας, και ετοιμάζεται να ψηφιστεί χωρίς καμία σοβαρή διαμαρτυρία.
Κύριοι Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Κύριε Πρόεδρε  του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Κύριοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο των Δικηγόρων, η λεγόμενη μεταρρύθμιση, δεν είναι προς όφελος των Δικηγόρων, ούτε προς όφελος των Δικηγόρων των μεγάλων πόλεων (όπως φαίνεται από την πρώτη ματιά), ούτε ασφαλώς προς όφελος της Δικαιοσύνης. Είναι προς όφελος ολίγων μόνον Δικηγόρων και επιχειρηματιών που είναι ιδιοκτήτες κάποιων Δικηγορικών εταιρειών. Δεν τιμά νομίζω κανένα Δικηγορικό Σύλλογο τα μέλη του να εργάζονται ως Δικηγόροι με μισθό 500 – 700€, ή όσοι δεν είναι υπάλληλοι εταιρειών να οδηγούνται η πλειοψηφία τους στην εξαφάνιση. Δεν μας τιμά οι Δικηγόροι σήμερα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα διατήρησης του γραφείου τους, να μην μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, να πρέπει να πληρώνουν Φ.Π.Α. ως να είναι έμποροι, που συνήθως δεν εισπράττεται από τον πελάτη, να μην ζουν αξιοπρεπώς.
Δεν γνωρίζω καμία χώρα στην Ευρώπη και στην Αμερική με τέτοιες συνθήκες και απαξίωση του Δικηγόρου. Ακόμη και στις γειτονικές μας χώρες Αλβανία και Βουλγαρία που υποτίθεται το βιοτικό επίπεδο είναι κατώτερο αυτού της Ελλάδας, δεν υπάρχουν αυτοί οι μισθοί, και από όσο μπορώ να γνωρίζω στην Βουλγαρία τηρείται η χρονοχρέωση για την αμοιβή του Δικηγόρου. Στην Ελλάδα τηρείται μόνον από ελάχιστα γραφεία που έχουν την δυνατότητα να την επιβάλλουν. Και από την άλλη πλευρά οι Δικηγόροι θεωρούμαστε από τα Μ.Μ.Ε. ως προνομιούχοι. 
Τις σκέψεις αυτές τις εκφράζω διότι θεωρώ ότι η επιχειρούμενη τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ. γίνεται με σκοπό την εξυπηρέτηση ολίγων και μεγάλων συμφερόντων και όχι με σκοπό την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης που θα προσελκύσει επενδύσεις!  και τον εκσυγχρονισμό του Δικαίου και του Δικονομικού συστήματος.
 Μία τροποποίηση που είναι αντισυνταγματική, όσον αφορά την κατάργηση ουσιαστικά της ακροαματικής διαδικασίας, και της στέρησης του πολίτη πραγματικής δίκης με εχέγγυα τακτικής διαδικασίας και ενδίκων μέσων στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η Τρόϊκα που απαίτησε αυτές τις αλλαγές δεν έχει λόγο να σεβαστεί το Ελληνικό Σύνταγμα. Εμείς οι Πρόεδροι ως εκπρόσωποι όλων των Δικηγόρων της Ελλάδας, ως ταγμένοι εκ της επιστήμης μας να τηρούμε την Δημοκρατία, θα επικυρώσουμε τον επερχόμενο ευτελισμό μας;
Αργοστόλι 15 Σεπτεμβρίου 2014
Παναγής Καππάτος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας

(πηγή: dikigorosdramas.blogspot.gr)

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Θεωρείται πλέον παρωχημένη η συνεχής αντίδραση σε ό,τι γίνεται στο νομικό μας χώρο, χωρίς καμία αντιπρόταση σοβαρή ή όχι και η θυματοποίηση των δικηγόρων - συναδέλφων. Γιατί πότε δεν ρωτάμε το δύσκολο ερώτημα: από που πηγάζει το πρόβλημα? ποιες είναι οι αιτίες που υπάρχει τόσο έντονη απαξίωση στον επαγγελματικό μας χώρο? Οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα θεσμικά τους όργανα το μόνο που θεωρούν ως προσφορά και δικαιολόγηση της ύπαρξης τους είναι να εναντιώνονται ενίοτε, σε επίπεδο επιστολών, στο άδικο Κράτος και την κακή Τρόικα. Γιατί δεν μιλάει ποτέ κανείς για τους κακούς πελάτες, για την κάκιστη νοοτροπία να μην πληρώνει ποτέ κανείς ή να αντιδρά στο άκουσμα της οφειλής έναντι παρεχόμενων δικηγορικών υπηρεσιών? Η χρονοχρέωση υπάρχει και στον δικό μας Κώδικα περί Δικηγόρων, το αν οι Δικηγόροι δεν την εφαρμόζουν και οι Σύλλογοι δεν κάνουν τίποτα επ' αυτού, ας μας προβληματίσει.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Για τους κακούς πελάτες ναι φταίνε οι ίδιοι οι δικηγόροι και το πώς χειρίζονται τους πελάτες τους. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την εκμετάλλευση δικηγορικών γραφείων προς νέους δικηγόρους το οποίο καλώς στηλιτεύεται από τον συγκεκριμένο Πρόεδρο και πρέπει να πάρουν θέση και οι άλλοι σύλλογοι...αλλά κανείς τους δεν μιλάει.Για το ΙΚΑ όμως ξεσηκώθηκαν....

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά