Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Σύγκληση της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων. Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συγκαλείται, στα Καλάβρυτα, στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2014, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες της Ολομέλειας είναι: η εκλογή και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4194/2014 για την αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού, τα σχέδια των υπό ψήφιση Κωδίκων(Ποινικός, Κώδικες ποινικής και πολιτικής Δικονομίας), φορολογικά(ΕΝΦΙΑ κλπ)-ασφαλιστικά(αδυναμία καταβολής εισφορών), οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα περί Δικηγόρων, η άρση ασυμβιβάστου ασκήσεως δικηγορίας από τους δημάρχους, το πρόβλημα στις σχέσεις Δικηγορικών Συλλόγων και Τραπεζών αναφορικά με τις δικηγορικές υπηρεσίες, το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής, η αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών  και η προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...