Σύγκληση της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων. Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συγκαλείται, στα Καλάβρυτα, στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2014, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες της Ολομέλειας είναι: η εκλογή και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4194/2014 για την αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού, τα σχέδια των υπό ψήφιση Κωδίκων(Ποινικός, Κώδικες ποινικής και πολιτικής Δικονομίας), φορολογικά(ΕΝΦΙΑ κλπ)-ασφαλιστικά(αδυναμία καταβολής εισφορών), οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα περί Δικηγόρων, η άρση ασυμβιβάστου ασκήσεως δικηγορίας από τους δημάρχους, το πρόβλημα στις σχέσεις Δικηγορικών Συλλόγων και Τραπεζών αναφορικά με τις δικηγορικές υπηρεσίες, το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής, η αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών  και η προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά