Πρόσληψη διδασκόντων στη Νομική Σχολή της Θράκης

Η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη διδασκόντων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για τις εκπαιδευτικές διδακτικές ανάγκες των Τομέων του Τμήματος Νομικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από 1.9.2014 έως 10.9.2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής τηλ. 25310-39897 και 25310-39894. Πληροφορίες στο career.duth.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά