Μεγάλη καθυστέρηση κατά την παραλαβή των εκλογικών σάκων σε πολλά πρωτοδικεία της χώρας. Επιστολή του προέδρου του ΔΣ Θεσσαλονίκης

Μεγάλη καθυστέρηση κατά την παραλαβή των εκλογικών σάκων στα κατά τόπους πρωτοδικεία παρατηρήθηκε στις εκλογές της περασμένης Κυριακής της 18ης Μαϊου. Σε αυτό συνέβαλε και η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά πολλών δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι χρονοτριβούσαν χαρακτηριστικά κατά την παραλαβή των εκλογικών βιβλίων με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και των εκλογικών σάκων, επιτείνοντας ακόμα περισσότερο την κούραση των δικαστικών αντιπροσώπων που ήταν υποχρεωμένοι μετά από 20 και πλέον ώρες συνεχούς εξαντλητικής εργασίας να περιμένουν με τις ώρες σε ατέλειωτες ουρές στα πρωτοδικεία προκειμένου να φτάσει η σειρά τους να παραδώσουν το εκλογικό υλικό. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε και στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης να απευθύνει σχετική επιστολή προς τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κ. Π.Παυλίδη διαμαρτυρόμενος για την καθυστέρηση παραλαβής εκλογικών σάκων. Η επιστολή του έχει ως εξής:

"Κύριε Πρόεδρε,
          Κατά την παράδοση των εκλογικών σάκων των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, παρατηρήθηκε πρωτοφανής καθυστέρηση τόσο κατά την είσοδο των δικαστικών αντιπροσώπων στο δικαστικό μέγαρο, όσο και κατά την παραλαβή των σάκων από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Η καθυστέρηση κατά την είσοδο οφείλεται στη λειτουργία της μίας μόνο αψίδας ηλεκτρονικού ελέγχου ενώ η κύρια πολύωρη καθυστέρηση κατά την παραλαβή των σάκων, οφείλεται στον έλεγχο που γινόταν από τον παραλαμβάνοντα υπάλληλο σε κάθε ένα εκλογικό αποτέλεσμα τόσο στους συνδυασμούς, όσο και στους υποψηφίους και συγκεκριμένα γιατί ο υπάλληλος άθροιζε ξανά όλα τα αριθμητικά στοιχεία των εκλογών και επιβεβαίωνε το εκλογικό αποτέλεσμα κάθε εκλογικού τμήματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του Π.Δ. 26/2012, ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει τον εκλογικό σάκο , που περιέχει κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου τα βιβλία και όλα τα άλλα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα δέματα των ψηφοδελτίων  τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους με τη σειρά που αριθμήθηκαν, στον Πρόεδρο του αρμοδίου Πρωτοδικείου.
Από την παραπάνω διάταξη σαφώς προκύπτει ότι κατά την παράδοση του σάκου, δεν γίνεται κανένας έλεγχος, πλην ενδεχομένως και κατ' ερμηνεία της διάταξης , ότι βρίσκονται εντός του σάκου όλα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 της διάταξης αυτής.
Από πουθενά δεν προκύπτει ότι κατά την παραλαβή του σάκου γίνεται η επιβεβαίωση του εκλογικού αποτελέσματος από αυτόν που τον παραλαμβάνει .
Αντιθέτως, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 του ιδίου Π.Δ.  την επομένη της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρμόδιο Πρωτοδικείο κάθε εκλογικής περιφέρειας η συγκέντρωση και η κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής και επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας , το Πρωτοδικείο προβαίνει σε αρίθμηση των ψήφων και συντάσσει τον πίνακα με αναλυτικά αποτελέσματα σταυροδοσίας των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει άμεσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Κύριε Πρόεδρε,
Είναι αδιανόητο οι δικηγόροι δικαστικοί αντιπρόσωποι, γιατί όπως διαπιστώσαμε άλλες κατηγορίες δικαστικών αντιπροσώπων είχαν άλλη μεταχείριση, που επί 18 και πλέον ώρες άσκησαν τα καθήκοντά τους στα εκλογικά τους τμήματα να ταλαιπωρούνται χαράματα επί τετράωρο κατά την παράδοση των εκλογικών τους σάκων και μάλιστα όταν πουθενά στο νόμο δεν προβλέπεται οποιαδήποτε επιβεβαίωση του εκλογικού αποτελέσματος κατά την παραλαβή του σάκου από τους παραλαμβάνοντες υπαλλήλους.
Ενόψει των παραπάνω, ζητώ κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, να μεριμνήσετε:
1- Να λειτουργεί και η δεύτερη αψίδα ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου καθ' όλη τη διάρκεια προσέλευσης των δικαστικών αντιπροσώπων, το βράδυ των εκλογών.
2- Να υπάρχουν περισσότερα συνεργεία παραλαβής των εκλογικών σάκων.
3- Κατά την παράδοση  των εκλογικών σάκων ο έλεγχος να αφορά αποκλειστικά και μόνο αν υπάρχει το εκλογικό υλικό σε αυτούς και τα έντυπα είναι απλώς συμπληρωμένα χωρίς να  γίνεται η επιβεβαίωση του εκλογικού αποτελέσματος.
Με τις παραπάνω ενέργειες πιστεύω ότι η ροή της προσέλευσης των δικαστικών αντιπροσώπων και η παράδοση-παραλαβή των σάκων θα γίνει ομαλά χωρίς την πρωτοφανή καθυστέρηση που παρατηρήθηκε την προηγούμενη Κυριακή.
Σε αντίθετη περίπτωση, και  αν παρατηρηθεί και πάλι η απαράδεκτη καθυστέρηση στην παραλαβή των σάκων από τους υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  λόγω της επιβεβαίωσης από αυτούς του εκλογικού αποτελέσματος, Σας ενημερώνω ότι προσωπικά ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, θα καλέσω τους δικηγόρους να παραδώσουν τους εκλογικούς σάκους και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας 26ης Μαΐου 2014.     
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Θ".

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά