Θέσεις νομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει: α) θέση πλήρους απασχόλησης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο – Δικαιώματα του Ανθρώπου, β) θέση πλήρους απασχόλησης για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο – Κυπριακή Ποινική Δικονομία - Ελληνικό Ιδιωτικό Δίκαιο. Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αιτήσεις από κατόχους Διδακτορικού τίτλου σπουδών θα εξεταστούν. Υποβολή ενδιαφέροντος μέχρι τις 25 Απριλίου 2014
στη πιο κάτω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διογένους 6, 2404 Έγκωμη,
Τ Θ 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος
Ηλεκτρονική διεύθυνση: hrm@euc.ac.cy
Τηλ +357 22713061 / 062 Φαξ +357 22713020
Πληροφορίες στο http://www.euc.ac.cy


Σχόλια