Ο Συνήγορος του Πολίτη για το ζήτημα της αντιμετώπισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τη ΔΕΗ

Η Αρχή εξέδωσε τα παρακάτω δελτία τύπου: "Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει αποδέκτης πολυάριθμων αναφορών πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζητούν τη συνδρομή του προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη ΔΕΗ και να αποφύγουν την διακοπή της ηλεκτροδότησης των οικιών τους.
Στο παρελθόν, η Αρχή έχει διατυπώσει σειρά προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, έχει ζητήσει από τη ΔΕΗ: (α) να προβλεφθεί η δυνατότητα διακανονισμού εξόφλησης σε μεγάλο αριθμό δόσεων των οφειλών των καταναλωτών που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες,
(β) να συμπεριληφθούν στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της ΔΕΗ μέτρα για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
(γ) την σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών για παροχή διευκολύνσεων, ειδικά για τις περιπτώσεις ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
(δ) τη δυνατότητα διαγραφής του συνόλου ή μέρους των προσαυξήσεων και την αναστολή επιβολής προσαυξήσεων στις περιπτώσεις όπου υφίσταται πραγματική και αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, και
(ε) τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης και στήριξης των πολιτών που περιλαμβάνονται στις ομάδες αυτές.
Όμως, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΗ για τη μη διακοπή ρεύματος λόγω χρεών σε ευάλωτους πελάτες και για την έναρξη λειτουργίας των επιτροπών που εξετάζουν ιδιαίτερες περιπτώσεις οικιακών καταναλωτών, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις όπου ευάλωτοι πελάτες δεν τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης. Η Αρχή εξακολουθεί να εξετάζει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και να διαμεσολαβεί για την επανασύνδεση παροχών, τον ευνοϊκότερο δυνατό διακανονισμό οφειλών και την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες".

Eπίσης "μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη η ΔΕΗ ΑΕ προέβη στην ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μακροχρόνια άνεργου καταναλωτή και πάσχοντος από θωρακική νόσο και στην επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο του 2013. Στη συνέχεια, αποδεχόμενη τις αντικειμενικές δυσκολίες του αναφερόμενου στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, πραγματοποίησε τη σύναψη νέου, ευνοϊκότερου διακανονισμού εξόφλησης των συσσωρευμένων οφειλών, ύψους 5.310 ευρώ σε 24 χαμηλόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση καταβολής προκαταβολής και με εξόφληση της πρώτης δόσης τον Οκτώβριο του 2013".

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά