Είδος υπό εξαφάνιση οι παραστάσεις σε συμβόλαια - 30 ευρώ το μέρισμα!

Είδος υπό εξαφάνιση αποτελούν πλέον οι παραστάσεις των δικηγόρων στα συμβόλαια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα o Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συγκεκριμένα κατά το έτος 2013 (ως 30-11-2013) εξεδόθησαν μόλις 3.479 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων από τον ΔΣΑ. Το 2012 είχαν εκδοθεί συνολικά 22.997, το  2011  41.008, το  2010  62.654 και το  2009 71.692. Εκτός των στοιχείων αυτών ανακοινώθηκε και η διανομή του μερίσματος β’ εξαμήνου από 18-12-2013, το οποίο είναι μόλις 30 ευρώ. (Μικτό: 35,29 € -15% φόρος (5,29 ευρώ). 

Σχόλια