Τι προβλέπει η ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς που θα ισχύσει το 2014

H ρύθμιση για την άρση των πλειστηριασμών υπό προϋποθέσεις που θα ισχύει μόνο για το 2014, θα κατατεθεί την Πέμπτη 19/12 στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε να τεθεί σε ψηφοφορία το προσεχές Σάββατο. Σύμφωνα με τη ρύθμιση:
- Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί σε βάρος της πρώτης κατοικίας οφειλετών, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, εφόσον αυτοί πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
2. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
3. Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ.
Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
- Για οικογένειες με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων (αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα, περιουσία, προσαυξάνονται κατά 10%.
Δηλαδή:
i) Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 220.000 ευρώ.
ii) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 38.500 ευρώ.
iii) Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με 297.000 ευρώ. iv) Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 16.500 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής πλειστηριασμού, οι οφειλέτες μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι με εισοδήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας, θα πρέπει να καταβάλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι κλπ. θα πρέπει να καταβάλουν στην τράπεζα ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης.
Για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε, σχεδόν το 93% των καταθετών διατηρούν καταθέσεις έως 10.000 ευρώ στις τράπεζες, ενώ το μέσο ποσό κατάθεσης είναι 3.600 ευρώ και ο μέσος όρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι 4.400 ευρώ. (πηγή: enet.gr)
Aναλυτικά η ρύθμιση στο in.gr


Σχόλια