Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (εκδήλωση)

O Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.30 στην Αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Χαιρετισμός από τον Δημήτριο Κατσαρό, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
· Θέμα: «Μεταβατικές Διατάξεις-Διαχρονικό Δίκαιο-Ερμηνευτικά ζητήματα από το άρθρο 19 του Ν4161/2013, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.3869/2010 περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» Ομιλητής: Αθανάσιος Κρητικός, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.
· Θέμα : «Η πρόσφατη τροποποίηση του Ν.3869/2010 με τον Ν.4161/2013» Ομιλητής: Γρηγόριος Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης Πατρών.
· Θέμα : « Ο ρόλος του δικηγόρου στην επίλυση διαφορών του Ν.3869/2010 » Ομιλητής: Κωνσταντίνος Τουρβάτσιος, Δικηγόρος Λάρισας.
· Θέμα : « Ο έλεγχος από τον Δικαστή του πραγματικού ύψους της απαίτησης, ειδικά στη περίπτωση των οφειλών σε ξένο νόμισμα» Ομιλητής : Αθανάσιος Μπλάντας, Ειρηνοδίκης Φαρσάλων.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αντώνης Γραβάνης, ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Σχόλια