Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (22-24 Οκτωβρίου)

Αριθ. 144/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013 - Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-22/12, C-277/12 Haasová -Προσέγγιση των νομοθεσιών : Εφόσον τα μέλη της οικογένειας του θύματος τροχαίου ατυχήματος έχουν, κατά την εθνική νομοθεσία, το δικαίωμα να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί, η εν λόγω χρηματική ικανοποίηση πρέπει να καλύπτεται από την ασφάλιση του οχήματος
Αριθ. 143/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-85/12 Landsbanki- Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Η άδεια αναστολής πληρωμής των χρεών την οποία χορήγησαν στην τράπεζα LBI οι ισλανδικές αρχές παράγει στη Γαλλία τα αποτελέσματα που της αποδίδει η ισλανδική νομοθεσία
Αριθ. 142/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-510/11 P Kone κ.λπ. κατά Επιτροπής- Ανταγωνισμός : Το Δικαστήριο διατηρεί τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον όμιλο Kone για τη συμμετοχή του σε σύμπραξη στην αγορά των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων
Αριθ. 141/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013- Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-82/12 Transportes Jordi Besora- Φορολογία : Κατά τον γενικό εισαγγελέα Nils Wahl, ένας ισπανικός φόρος επί των λιανικών πωλήσεων υδρογονανθράκων αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης
Αριθ. 140/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013- Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-616/11-T-Mobile Austria - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Ο γενικός εισαγγελέας Melchior Wathelet φρονεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, κατά τρόπο γενικό και χωρίς να διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων μέσων πληρωμών, ότι απαγορεύεται ο δικαιούχος της πληρωμής να χρεώνει έξοδα διεκπεραίωσης
Αριθ. 138/2013 : 22ας Οκτωβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-95/12 Επιτροπή κατά Γερμανίας - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων : Το Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Επιτροπής με την οποία ζητούσε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Γερμανίας σχετικά με τον νόμο Volkswagen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...