Πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (22-24 Οκτωβρίου)

Αριθ. 144/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013 - Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-22/12, C-277/12 Haasová -Προσέγγιση των νομοθεσιών : Εφόσον τα μέλη της οικογένειας του θύματος τροχαίου ατυχήματος έχουν, κατά την εθνική νομοθεσία, το δικαίωμα να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί, η εν λόγω χρηματική ικανοποίηση πρέπει να καλύπτεται από την ασφάλιση του οχήματος
Αριθ. 143/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-85/12 Landsbanki- Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Η άδεια αναστολής πληρωμής των χρεών την οποία χορήγησαν στην τράπεζα LBI οι ισλανδικές αρχές παράγει στη Γαλλία τα αποτελέσματα που της αποδίδει η ισλανδική νομοθεσία
Αριθ. 142/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-510/11 P Kone κ.λπ. κατά Επιτροπής- Ανταγωνισμός : Το Δικαστήριο διατηρεί τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον όμιλο Kone για τη συμμετοχή του σε σύμπραξη στην αγορά των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων
Αριθ. 141/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013- Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-82/12 Transportes Jordi Besora- Φορολογία : Κατά τον γενικό εισαγγελέα Nils Wahl, ένας ισπανικός φόρος επί των λιανικών πωλήσεων υδρογονανθράκων αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης
Αριθ. 140/2013 : 24ης Οκτωβρίου 2013- Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-616/11-T-Mobile Austria - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Ο γενικός εισαγγελέας Melchior Wathelet φρονεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, κατά τρόπο γενικό και χωρίς να διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων μέσων πληρωμών, ότι απαγορεύεται ο δικαιούχος της πληρωμής να χρεώνει έξοδα διεκπεραίωσης
Αριθ. 138/2013 : 22ας Οκτωβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-95/12 Επιτροπή κατά Γερμανίας - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων : Το Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Επιτροπής με την οποία ζητούσε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Γερμανίας σχετικά με τον νόμο Volkswagen

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά