Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Θέσεις συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην αναζήτηση, διεκδίκηση και υλοποίηση νέων συγχρηματοδοτούμενων ή αμιγώς χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ιδιωτικούς κοινωφελείς πόρους, σε ένα (1) άτομο, για δώδεκα (12) δώδεκα μήνες, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Δαπάνες Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε. (κωδικός αριθμός 0130). Αιτήσεις μέχρι 8/11/2013.Βλ. αναλυτική προκήρυξη εδώ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στην πόλη της Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, του τμήματος Πολίτικης Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του τμήματος Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι 6/11/2013. Βλ. αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...