Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Θέσεις συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην αναζήτηση, διεκδίκηση και υλοποίηση νέων συγχρηματοδοτούμενων ή αμιγώς χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ιδιωτικούς κοινωφελείς πόρους, σε ένα (1) άτομο, για δώδεκα (12) δώδεκα μήνες, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Δαπάνες Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε. (κωδικός αριθμός 0130). Αιτήσεις μέχρι 8/11/2013.Βλ. αναλυτική προκήρυξη εδώ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στην πόλη της Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, του τμήματος Πολίτικης Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του τμήματος Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι 6/11/2013. Βλ. αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...