Εισαγωγή στη Νομική Σκέψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ"Εισαγωγή στη Νομική Σκέψη" (Einfuehrung in das juristische Denken) του Engisch Karl. Το κλασικό αυτό βιβλίο έχει σκοπό να γνωρίσει στον νομικό, στο σπουδαστή της νομικής αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο τη λογική και τη μεθοδολογία της νομικής σκέψης. Η νομική λογική είναι μια ουσιαστική λογική, η οποία, στη βάση και στο πλαίσιο της τυπικής λογικής και σε συνεργασία με την ειδική νομική μεθοδολογία, πρέπει να δείξει πως βρίσκει κανείς «αληθινές» ή «σωστές» ή τουλάχιστον «υποστηρίξιμες» λύσεις σε νομικά ζητήματα. Είναι ένας διαλογισμός γύρω από την κατάλληλη για το αντικείμενό της νομική διαγνωστική διαδικασία, την οποία δεν είναι πάντα εύκολο να διαβλέψει κανείς.
Έχει σκοπό της (στα όρια που είναι επιτρεπτό στην ανθρώπινη γνώση) να βρίσκει την «αλήθεια» και να διατυπώνει καλά θεμελιωμένες κρίσεις. Πεποίθηση του συγγραφέα είναι ότι η νομική σκέψη πρέπει να συγκεντρώνεται στο χειρισμό των νόμων: οι γενικοί κανόνες δικαίου και οι συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που αποτελούν τους στόχους της νομικής σκέψης, σε ένα κράτος δικαίου όπου τα δικαστήρια και οι αρχές δεσμεύονται από τους νόμους, πρέπει να διαμορφώνονται και να αιτιολογούνται καταρχήν βάσει των νόμων αυτών. (εκδόσεις Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης -μετάφραση Διον.Σπινέλλης)

Σχόλια