Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τη διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα σε αλλοδαπούς

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 113/2013 (ΦΕΚ Α 146/14.6.2013) σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα σε αλλοδαπούς, που αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας 2005/85/ΕΚ. Σκοπός του νέου προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας που εφαρμόζεται σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3907/2011. Διαβάστε το προεδρικό διάταγμα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Αναστέλλεται τον Αύγουστο η προθεσμία για την κατάθεση αντικρούσεων του άρθρου 237 παρ.2

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβ...