Το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τη διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα σε αλλοδαπούς

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 113/2013 (ΦΕΚ Α 146/14.6.2013) σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα σε αλλοδαπούς, που αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας 2005/85/ΕΚ. Σκοπός του νέου προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας που εφαρμόζεται σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3907/2011. Διαβάστε το προεδρικό διάταγμα εδώ

Σχόλια