Ψήφισμα της συνέλευσης των διοικητικών δικαστών

Ψήφισμα εξέδωσε η έκτακτη γενική συνέλευση των διοικητικών δικαστών: "Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα, (21 Απριλίου 2013), προκειμένου να  εκτιμήσει  την κατάσταση  στο χώρο της δικαιοσύνης  και να αποφασίσει για την περαιτέρω στάση της, όσον αφορά στις κινητοποιήσεις του Κλάδου, που  τελούν  σε αναστολή.
Οι Διοικητικοί Δικαστές
1. Αποφασίζουμε  τη συνέχιση της αναστολής  των κινητοποιήσεων.
2. Δηλώνουμε  α) ότι η Δικαστική Εξουσία  δεν  διαπραγματεύεται  την ακεραιότητα της μέσα από ισοδύναμα αποδοχών, και  στόχος μας  είναι  η  συνταγματική τάξη  και  η διαφύλαξη  της ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας  των δικαστών  αλλά και  του κύρους   του θεσμού της δικαιοσύνης, β) ότι δεν θα σταματήσουμε    να  αντιδρούμε    και να αντιτασσόμαστε   σε ρυθμίσεις  και νομοθετικές παρεμβάσεις  που  οδηγούν  σε κλιμακούμενη  υποβάθμιση των δικαστών  και   δεν είναι συνεπείς   με τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη  προσωπική και λειτουργική  ανεξαρτησία τους.
Στο πλαίσιο αυτό  δηλώνουμε αντίθετοι και δεν αποδεχόμαστε  την επιχειρούμενη,   με την τροποποίηση   του άρθρου 6 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ),  «μετακίνηση- κινητικότητα»   των δικαστών, κατά το δημοσιοϋπαλληλικό πρότυπο,  χωρίς  μάλιστα  τις  κατά το Σύνταγμα  θεσμικές εγγυήσεις   που αφορούν τους δικαστές,  αλλά ούτε  και εκείνες που προβλέπονται  για τους δημοσίους υπαλλήλους.   
3. Εκφράζουμε την έντονη αντίδραση και διαμαρτυρία μας  για τη σκληρότητα και τη συχνότητα των οικονομικών μέτρων που επιβάλλονται σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, τις κλιμακούμενες  παραβιάσεις  της συνταγματικής  νομιμότητας    και  την απαξίωση του κράτους δικαίου που μεταβάλλεται  διαρκώς  σε κράτος αποκλειστικής  σκοπιμότητας.
4. Αξιώνουμε α) την κατάργηση των απαξιωτικών διατάξεων του ΚΟΔΚΔΚ (άρθρα 43 παρ. 3, 44 παρ. 11, περί περικοπής μισθού και στέρησης δικαστικών διακοπών), β)  τη συνολική μισθολογική αναβάθμιση των δικαστών, αναλόγως του λειτουργήματός τους, γ) την άμεση καταβολή  των εξόδων μετάβασης  δικαστών  και δικαστικών υπαλλήλων στις μεταβατικές έδρες,  δ) την καθιέρωση και καταβολή αμοιβής των Δικαστικών Λειτουργών για τη συμμετοχή τους  στα πειθαρχικά συμβούλια, η οποία εξυπακούεται ότι είναι επιτρεπτή μόνο μετά από συναίνεσή τους. 
 5.Επισημαίνουμε τις τραγικές  ελλείψεις  σε υλικοτεχνική υποδομή  και  δικαστικούς  υπαλλήλους  που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά  δικαστήρια όλης της χώρας  και  που δύσκολα γίνεται  πιστευτή αν κάποιος δεν έχει προσωπική  γνώση της κατάστασης. 
6. Καλούμε τη Πολιτεία  να σέβεται τη δικαιοσύνη και να το δείχνει έμπρακτα. 
7. Εξουσιοδοτούμε  το Δ.Σ.  της Ένωσης  να εκτιμήσει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες  δικαστικές ενώσεις, την κατάσταση στο χώρο της δικαιοσύνης και να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση  το Σάββατο 1 Ιουνίου  2013".

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά