Προγράμματα κατάρτισης υποψηφίων διαμεσολαβητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) πραγματοποιεί την εναρκτήρια εκδήλωση των προγραμμάτων κατάρτισης υποψηφίων διαμεσολαβητών, που θα λάβει χώρα την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 18:00 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Κεντρική Σκηνή), Λεωφόροs Συγγρού 107-109 Αθήνα.
Χαιρετισμοί:
Aντώνιος Poυπακιώτης, Yπουργός Δικαιοσύνvns
Νικόλαος Κανελλόπουλos, Γεν. Γρομματέαs Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ρένα Ασπμακοπούλου, Πρόεδpos Αρεioυ Πάγου
Ιωάνvης Τέντεs, Εισαγγελέας. Αρείου Πάγου
Λάμπροs Koτσίpns, Ομοτιμos Καθηγητής Α.Π.θ Πρόεδρος Eπιτροπής Πιστoπoίησns Διαμεσoλαβητών τιυ Υπουργείου Δικαιoσύvns
Βασίλειos Κορκίδηs, Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε., Αντιπρόεδpos Ε.Β.Ε.Π., Aντιπpόεδρoς. ΚΕ.ΔΙ.Π.
Γεώργιος Μπενέτος, Πρόεδρος Ε.Ε.Π .Ομιλος Δ.Σ. ΚΕ.Δι.π.
Aνδριανός Μιχάλαρος. Πρόεδpos Β.Ε.Π., Ομιλος Δ.Σ. KE.Δl.Π.
Ομιλητέs:
Στέλιος Μανουσάκης Πρόεδρos Δ.Σ.Π., Προεδρος ΚΕ.ΔΙ.Π.
Manon SchonewiIIe. Διαμεσολαβήτρια, Εκπεδεύτρια, JAMS International Panelίst - Result ACB -ΙΜΙ Certified Mediator, Λέκτopαs στo Πανεπιστήμιo της Oυτρέχτης, Πρόεδρος του Ιδρύματος ACB, Εταίρos της ΤOOLΚIT COMPANY
Δημήτριος Τσικρικάs, Επ. Καθnγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Kατάρτησης KE.Δl.Π.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά