Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα (εκδήλωση)

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) με την ευκαρία της έκδοσης του βιβλίου του Δρ. Φίλιππου Πρόεδρου με τίτλο, EU Energy in the Gas Sector. Farnham:  Ashgate, 2012 διοργανώνει συζήτηση με θέμα: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η  Ελλάδα.
Στόχος της  ημερίδας  είναι να αναπτυχθούν τα εξής θέματα: Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ προς τη Ρωσία, η σημασία της Ρωσίας και των χωρών Καυκάσου/Κεντρικής Ασίας για την ενεργιακή επάρκεια της Ευρώπης, η Ελλάδα και η διπλωματία των αγωγών. Η  ημερίδα  θα διεξαχθεί στις 22 Φεβρουαρίου  2013,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (οδός  Πανεπιστημίου  αριθ. 16   Β΄ όροφος).
Ομιλητές  θα είναι:
• κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας (Deree College)
• Κωνσταντίνος Σχινάς,  Εμπειρογνώμων - Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Εξωτερικών και 
• Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης,  Συντονιστής του Προγράμματος Γεωπολιτικής της Ενέργειας, ΕΛΙΑΜΕΠ
Τη συζήτηση που θα επακολουθήσει θα συντονίσει  ο Δρ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης,  Δ/ντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά