Εξαίρεση κλειστών διαμερισμάτων από τις κοινόχρηστες δαπάνες

Αίτημα των ιδιοκτητών κλειστών διαμερισμάτων, δηλαδή διαμερισμάτων που δεν τα χρησιμοποιεί κανένας και ούτε νοικιάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των κοινοχρήστων ή να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στις κοινόχρηστες δαπάνες.
Τη λύση στο ζήτημα αυτό δίνει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, ο οποίος πρέπει να αναφέρει ρητά αν προβλέπεται κάτι τέτοιο για τα κλειστά διαμερίσματα. Σε περίπτωση που ο κανονισμός «σιωπά», τότε ο διαχειριστής πρέπει να συγκαλέσει γενική συνέλευση των ιδιοκτητών για το ζήτημα και αυτή να αποφασίσει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 
Η κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τις ειδικότερες περιστάσεις (π.χ. χρονικό διάστημα που είναι κλειστό το διαμέρισμα) και να μην οδηγεί σε αδικίες εις βάρος των άλλων ιδιοκτητών (π.χ. η εξαίρεση ή η μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα κοινόχρηστα να αναφέρεται στις δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά το διαμέρισμα, όπως η θέρμανση, κι όχι δαπάνες που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας).
Ειδικότερα όσο αφορά τις δαπάνες για τη θέρμανση, ακόμα και στις πολυκατοικίες που υπάρχει η δυνατότητα της αυτόνομης θέρμανσης, τόσο βάσει της νομοθεσίας όσων και των κανονισμών των πολυκατοικιών, προβλέπεται πάγια χρέωση για κάθε διαμέρισμα. Σε αυτή την περίπτωση, είτε με ρητή αναφορά στον κανονισμό της πολυκατοικίας, είτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης, θα μπορούσε να εξαιρεθεί η δαπάνη αυτή ή να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής του ιδιοκτήτη για τα κλειστά διαμερίσματα.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά