Δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα το πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1034/22-2-2013 του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό πρόστιμο αναφορικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του Ν.4014/2011 που καταβάλλεται από επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Με το άρθρο 24 του Ν.4014/2011 επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης προκειμένου οι εν λόγω κατασκευές να διατηρηθούν.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά