Παρακολούθηση με κάμερες στο χώρο εργασίας


Η χρήση μέσων ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιακών χώρων υπόκειται σε περιορισμούς. Τόσο το Σύνταγμα, όσο και οι κοινοτικοί και εθνικοί νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλουν οι μέθοδοι ελέγχου και παρακολούθησης και ο σκοπός που εξυπηρετούν να μην προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα. Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης των εργαζομένων πρέπει να περιορίζεται στα δεδομένα που συνδέονται άμεσα με τη σχέση απασχόλησης και να μην επεκτείνεται στην προσωπική συμπεριφορά, στα προσωπικά χαρακτηριστικά ή στις προσωπικές εσωτερικές και εξωτερικές επαφές των εργαζομένων.
Πρέπει επίσης να προβλέπεται η ύπαρξη χώρων που δεν ελέγχονται ούτε παρακολουθούνται, καθώς και η διάθεση προσιτών στους εργαζόμενους τηλεπικοινωνιακών μέσων για τις προσωπικές επικοινωνίες τους. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση χρήσης μέσων παρακολούθησης στο χώρο εργασίας, ο νόμος προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για την εισαγωγή και χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης και ιδίως για τον σκοπό για τον οποίο απαιτούνται τα δεδομένα που συλλέγονται, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των μεθόδων, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται ή ενδέχεται να διαβιβαστούν και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Σχετικά αναφέρεται  η περίπτωση μιας εργαζομένης, η οποία προσλήφθηκε ως υπάλληλος σε κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων, στο χώρο εργασίας της οποίας η εργοδότρια τοποθέτησε κάμερες με σκοπό να την ελέγχει. Μετά τη δικαιολογημένη διαμαρτυρία της εργαζομένης για το γεγονός αυτό και τους διαπληκτισμούς που ακολούθησαν, όταν μάλιστα η εργοδότρια άφησε να εννοηθεί ότι η υπάλληλος ήταν υπαίτια για την απώλεια εμπορευμάτων από το κατάστημα, η εργαζόμενη απολύθηκε. Κατόπιν αυτού η υπάλληλος προσέφυγε ενώπιον της δικαιοσύνης και η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε, την δικαίωσε, καθώς έκρινε άκυρη ως καταχρηστική την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Της επιδίκασε μάλιστα και μισθούς υπερημερίας, καθώς δέχτηκε ότι δεν προαπαιτείται η πραγματική και προσήκουσα προσφορά της εργασίας της λόγω της ακυρότητας του λόγου απόλυσης.[legalnews24.gr]

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά