Κι άλλη απόφαση που επιδικάζει ποσό ηθικής βλάβης για καθυστέρηση έκδοσης απόφασης

Ακόμα μία απόφαση διοικητικού δικαστηρίου που δικαιώνει πολίτη για καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης εκδόθηκε πρόσφατα. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επιδίκασε το ποσό των 3.000 ευρώ σε οδηγό, για ηθική βλάβη που υπέστη επειδή τα δικαστήρια καθυστέρησαν περισσότερο από 5 χρόνια να εκδώσουν απόφαση επί της προσφυγής του για τη μη πρόσληψή του στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία μετά από σχετικό διαγωνισμό. 
Η εκδίκαση της υπόθεσης του είχε προσδιοριστεί να δικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 2009, αλλά αναβλήθηκε 4 φορές, καθώς το ΑΣΕΠ δεν έστελνε τα σχετικά έγγραφα λόγω έλλειψης νομικής υπηρεσίας, παρά τις έγγραφες οχλήσεις της αρμόδιας εισηγήτριας της υπόθεσης. Με το νόμο 3900/2010 η υπόθεση δικάστηκε από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο και η απόφαση δημοσιεύθηκε το έτος 2012. Το Διοικητικό Εφετείο με την υπ΄ αριθμ. 1/2013 απόφασή του έκρινε ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής απόφασης του οδηγού, η οποία του προκάλεσε ηθική βλάβη, συνιστάμενη στην ταλαιπωρία και την αβεβαιότητα που υπέστη κατά την διάρκεια της όλης διαδικασίας. Για την αποκατάσταση της βλάβης αυτής το το διοικητικό εφετείο επιδίκασε το ποσό των 3.000 ευρώ, (ο προσφεύγων ζητούσε 35.000) το οποίο πρέπει να καταβληθεί από το υπουργείο Οικονομικών. (πηγή: real.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά