Φορολογική δήλωση ως 30 Ιουνίου και Συγκεντρωτικές ως 25 Ιουνίου 2013

Οι δηλώσεις εισοδήματος των φυσικών προσώπων (Ελεύθεροι επαγγελματίες – Φυσικά πρόσωπα – Μισθωτοί – Συνταξιούχοι κ.λ.π.) θα υποβάλλονται από 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Επίσης η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων του ημερολογιακού έτους 2012 είναι η 25η Ιουνίου 2013 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Σχόλια