Προκήρυξη Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων

Με την υπ' αριθ. 95610 Απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3444/27-12-2012, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός των Συμβολαιογράφων για το 2013. Ενδεικτικά οι ανοιχτές θέσεις για την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών είναι συνολικά 80, για την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιώς 20, για την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 25 και για την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πατρών 4. Αναλυτικά όλες οι κενές θέσεις σε όλη την Ελλάδα και οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά