Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του συμφωνητικού μίσθωσης προετοιμάζει για τον επόμενο μήνα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Με τη νέα αυτή εφαρμογή θα μπορεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να υποβάλει το μισθωτήριο μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή στην σχετική ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων και με αυτό τον τρόπο θα ενημερώνεται η αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δε θα χρειάζεται η χρονοβόρα διαδικασία θεώρησης αντιγράφων στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ. (πηγή: tanea.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά