Ελευθερίες-Δικαιώματα και Ασφάλεια στην ΕΕ

Ελευθερίες- Δικαιώματα και Ασφάλεια στην ΕΕ (συλλογικό έργο). Εάν η πτώση του τείχους στο Βερολίνο συμβολίζει την πραγμάτωση της ελευθερίας, η καταστροφή των Δίδυμων Πύργων συμβολίζει την αναγκαιότητα της ασφάλειας. Οι δύο αυτές "στιγμές" θέτουν το πιεστικό ερώτημα, πως το δίκαιο θα ρυθμίσει την διαχείριση των νέων διακινδυνεύσεων προστατεύοντας παράλληλα την ελευθερία των ανθρώπων. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει δεκατέσσερις εισηγήσεις που αναζητούν, υπό διαφορετική οπτική η καθεμία, ένα μέρος της "αλήθειας". Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που βιώνουμε συναντώνται υποχρεωτικά κοινωνίες αρχέγονες και πατριαρχικές με κοινωνίες τεχνολογικά προηγμένες και πλουραλιστικές. Στο διαφοροποιημένο αυτό περιβάλλον της παγκόσμιας κοινωνίας οι έννοιες ανανοηματοδοτούνται με κριτήριο τα νέα δεδομένα, από τη μία, και τον σεβασμό του κράτους δικαίου, από την άλλη. (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου- Συλλογικό έργο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο - εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη)

Σχόλια