Σεμινάρια Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών

Σεμινάρια Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ώρα 18.00). To πρόγραμμα έχει ως εξής:
• 4.3.2013 Εισηγητής: Δρ. Άγγελος Μπώλος
Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
«Εξωχώριες εταιρείες (offshores) και Τrusts – Ο θεσμικός τους ρόλος στο Διεθνές Οικονομικό Γίγνεσθαι».
• 11.3.2013 Εισηγητής: Δρ. Δημήτριος Ρούσσης
Δικηγόρος – Ειδικός Επιστήμων Παντείου Πανεπιστημίου
 «Προς νέο εταιρικό μόρφωμα: Η Εταιρεία Διαχείρισης Επισφαλούς Ενεργητικού.
Δικαιοσυγκριτική εξέταση των ρυθμίσεων περί “bad bank”, σε Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σουηδία».

• 1.4.2013 Εισηγητής: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
«Σκέψεις επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για έναν Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπι-κών δεδομένων. Το ζήτημα στην Ελλάδα».
• 8.4.2013 Εισηγήτρια:  Αιμιλία Λίτινα
Αρεοπαγίτης ε.τ.
«Προβληματισμοί σχετικά με τη Νομολογία Αρείου Πάγου, επί θεμάτων Εκδόσεως»
• 15.4.2013 Εισηγήτρια:  Χρυσαφώ Τσούκα
Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
«Δίκαιο Αλλοδαπών και Ανθρώπινα Δικαιώματα».
• 22.4.2013 Εισηγήτρια:  Ελίνα Μουσταΐρα
Αναπλ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
«Μεταφυτεύσεις ρυθμίσεων στο δίκαιο αφερεγγυότητας: Μειώνουν άραγε αυτές τα προβλήματα σε περίπτωση διεθνούς αφερεγγυότητας, ή μήπως όχι;»

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά