Αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Με έντονη κριτική διάθεση αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε πρόσφατη απόφασή του το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ στα τυχερά παίγνια στην Ελλάδα. Βρετανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται διεθνώς στο χώρο των διαδικτυακών στοιχημάτων προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση ακυρώσεως κατά της σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους των ελληνικών αρχών των αιτήσεών τους για παραχώρηση άδειας οργάνωσης αθλητικών στοιχημάτων, προνόμιο που κατέχει αποκλειστικά ο ΟΠΑΠ μέχρι το έτος 2020. Το ΣτΕ υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διευκρινιστεί αν αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο η εθνική κανονιστική ρύθμιση, με την οποία παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας των τυχερών παιγνίων σε μία μόνο εταιρία.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του μεταξύ άλλων διαπιστώνει ότι “αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, η οποία παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχειρίσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των τυχερών παιγνίων σε έναν και μόνον οργανισμό, εφόσον, αφενός, η ρύθμιση αυτή δεν ανταποκρίνεται όντως στη μέριμνα για μείωση των δυνατοτήτων συμμετοχής σε παίγνια και για περιορισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν με συνεπή και συστηματικό τρόπο και, αφετέρου, εφόσον δεν διασφαλίζεται αυστηρός έλεγχος από τις δημόσιες αρχές της επεκτάσεως του τομέα των τυχερών παιγνίων αποκλειστικώς και μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της συναφούς προς τα παίγνια εγκληματικότητας, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει". Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά