Η εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. Η τύχη τους μετά την έκδοσή τους (εκδήλωση)

To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. Η τύχη τους μετά την έκδοσή τους» την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013, ώρα 16:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΝΣΚ με εισηγητές την Κυριακή Παρασκευπούλου, Πάρεδρο Ν.Σ.Κ., DEA Paris I Sorbonne και τον Ιωάννη Μπακόπουλο, Δ.Ν., Πάρεδρο Ν.Σ.Κ.
Παρέμβαση με θέμα «Ειδικότερα ζητήματα κατά την εκτέλεση αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. επί ελληνικών υποθέσεων που αφορούν στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και στη συμμόρφωση της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις άρσης ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων» θα κάνει η Ζαχαρούλα Χατζηπαύλου, Δικαστική Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ., Μ.Δ.Ε. Ευρωπαϊκού Δικαίου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απυεθύνεστε στην κα Ιωάννα Καραδήμα Γραφείο Μελετών και Νομικών Εκδόσεων Ν.Σ.Κ., τηλ. 213 2121840

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά