Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεχίζει τις κινητοποιήσεις μέχρι 30 Ιανουαρίου

Oι δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης, δεν έλαβαν απόφαση για αναστολή των κινητοποιήσεων τους κατά τη γενική τους συνέλευση. Λόγω έλλειψης απαρτίας αποφάσισαν να συγκληθεί εκ νέου έκτακτη ΓΣ στις 30 Ιανουαρίου 2013 για να αποφασισθεί η τύχη των κινητοποιήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι 30 Ιανουαρίου.

Σχόλια