Δηλώσεις ΦΠΑ δικηγόρων μέχρι 28 Ιανουαρίου 2013

Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2013 υποβάλλεται μέσω taxisnet η περιοδική δήλωση ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο για τους ελεύθερους επαγγελγματίες που τηρούν βιβλία α' και β' κατηγορίας ανεξαρτήτως ΑΦΜ και αφορά τις συναλλαγές του προηγούμενου τριμήνου (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2012). Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013 υποβάλλονται οι αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Σχόλια