Δεν δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ οι δικαστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με το ΣτΕ

Tο Συμβούλιο της Επικρατείας με την αρ.95/2013 απόφασή του έκρινε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν δικαιούνται το μηνιαίο επίδομα των 176 ευρώ που έχουν κερδίσει με δικαστικές αποφάσεις άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, κρίνοντας ως μη νόμιμη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που είχε αναγνωρίσει το αντίθετο. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ δεν συντρέχει η αναγκαία κατά νόμο προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ στους δικαστικούς υπαλλήλους,
καθώς αυτοί λάμβαναν πρόσθετες μισθολογικές παροχές, που υπερβαίνουν το επίμαχο ποσό των 176 ευρώ και επιπλέον δεν απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας η υποχρέωση της Πολιτείας να εκτείνει τη χορήγηση του επιδόματος αυτού στους δικαστικούς υπαλλήλους. Ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων είχαν προσφύγει 25 δικαστικοί υπάλληλοι που ζητούσαν να τους καταβληθεί το μηνιαίο επίδομα των 176 ευρώ ως πρόσθετη παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 για την τριετία 2003-2005, ισχυριζόμενοι ότι κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας δεν τους έχει καταβληθεί, όπως σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. (πηγή: ethnos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά