Αποζημιώσεις διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας - Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους/Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 555/2012: Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε') γνωμοδότησε στα εξής ερωτήματα: α) ποιος είναι αρμόδιος για την καταβολή των αποζημιώσεων των διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας προς παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4043/2012, όμως η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής τους δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, β) εάν η περικοπή του 20% των αποζημιώσεων των διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας προς παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας για την παράσταση ενώπιον του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων η οποία για πρώτη φορά εισήχθη με τις διατάξεις του ν. 4043/2012 και της ΚΥΑ 67506/8.8.2012 καταλαμβάνει και τις παρασχεθείσες προ της ενάρξεως ισχύος των διατάξεων αυτών υπηρεσίες, η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των οποίων δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, ως εξής:
α) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4043/2012 (13-2-2012) το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. έχει την (αποκλειστική) αρμοδιότητα για την καταβολή των αποζημιώσεων των διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας προς παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας, στην οποία αρμοδιότητα περιλαμβάνεται και η εξόφληση οφειλών προς δικαιούχους δικηγόρους που είχαν παράσχει τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4043/2012, πλην όμως η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, 
β) η περικοπή οφειλομένων αποζημιώσεων διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας προς παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας κατά 20% σε περιπτώσεις αναιρέσεως και παραστάσεως ενώπιον του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, του μικτού ορκωτού εφετείου και του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων αφορά αξιώσεις δικηγόρων γεννηθείσες μετά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 67506/8.8.2012 (17-8-2012). Ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά