Ερμηνεία της διάταξης για το δικαστικό ένσημο

Με την από 11-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δόθηκε η ερμηνεία της νέας ρύθμισης (βλ. σχετικό άρθρο εδώ) για το δικαστικό ένσημο που είχε δημιουργήσει αμφισβητήσεις ως προς τον τρόπο υπολογισμού του καταβαλλόμενου δικαστικού ενσήμου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα ποσοστά 8‰ υπέρ του ΤΑΝ και 8‰ υπέρ του ΤΥΔ, υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου και όχι επί του ποσού του κεφαλαίου που ζητείται στο κάθε δικόγραφο.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά