Ακόμα και μέντιουμ μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Ακόμα και απασχολούμενοι ως μέντιουμ μπορούν να υπαχθούν στις ευνοικές ρυθμίσεις του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η οικονομική κρίση έπληξε και το "επάγγελμα" αυτό και όρισε προσωρινά τουλάχιστον μηδενική καταβολή δόσεων προς τη δανείστρια τράπεζα. Συγκεκριμένα η απόφαση του Ειρηνοδικείου αναφέρει: (...) Επομένως σήμερα η αιτούσα, δεν διαθέτει κανένα προσωπικό εισόδημα και παραμένει άνεργη, λόγω και του γεγονότος ότι είναι δύσκολη η ανεύρεση εργασίας, εξαιτίας της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας στην τρέχουσα περίοδο, η οποία πλήττει και την απασχόληση αλλά επιπρόσθετα, επειδή η ηλικία και το φύλλο της, περιορίζει τις δυνατότητες της για ανεύρεση εργασίας, αφού τα στατιστικά για τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών στην πόλη ...είναι από τα μεγαλύτερα.
Το επάγγελμα του μέντιουμ, που ασκούσε ..., το εγκατέλειψε, αφού κατά τους ισχυρισμούς της, αλλά και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας (που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο), δεν είναι δυνατό να της αποφέρει πλέον εισόδημα, καθώς οι υπηρεσίες που παρέχονται με αυτό δεν αφορούν στην ικανοποίηση βασικών βιοτικών αναγκών ενός μέσου πολίτη αλλά αφορούν στην επίλυση προβλημάτων κάποιου εξειδικευμένου κοινού. Ομως μεσούσης της οικονομικής κρίσης είναι βέβαιο ότι και το κοινό της αυτό, θα φροντίσει να ικανοποιήσει πρώτα τις άμεσες βιοτικές του ανάγκες, είναι αμφίβολο δε εάν του απομένουν χρήματα για να προσφύγει στις συμβουλευτικές υπηρεσίες ενός Μέντιουμ(...)

Σχόλια