Ανίσχυρες οι νέες διατάξεις του ν.4092/2012 για το Επικουρικό σύμφωνα με απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου Αθηνών

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29/11 έκρινε ανίσχυρες τις διατάξεις του ΝΟΜΟΥ 4092/2012 (ΦΕΚ Α΄ 220/08.11.2012)  που προέβλεπε μείωση της ευθύνης του επικουρικού και οι οποίες μάλιστα είχε αποφασιστεί να έχουν και αναδρομική ισχύ. (Βλ. σχετικό άρθρο με τις τροποποιήσεις εδώ). Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου με τις διατάξεις του Ν. 4092/2012 τροποποιούνται οι πράξεις μεταφοράς τωνσχετικών κοινοτικών Οδηγιών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην συμμορφώνεται πλέον με τις επιταγές των Οδηγιών αυτών, οι οποίες έχουν ένα σαφές περιεχόμενο και άρα άμεση εφαρμογή και επομένως οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4092/2012 είναι ανίσχυρες. Επίσης η απόφαση κρίνει παράνομη την αναδρομική ισχύ που δόθηκε στις διατάξεις του νέου νόμου. Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης στο ethemis.gr

Σχόλια