Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί και για το 2013

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της Κυβέρνησης αποφασίστηκε η παράταση της ισχύος του μέτρου αναστολής των πλειστηριασμών για οφειλές έως 200.000 ευρώ ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013, καθώς και της πρώτης κατοικίας ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 η αναστολή των πλειστηριασμών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Για όλα τα ακίνητα εφόσον πρόκειται για οφειλές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. β) Για την κύρια ή μοναδική κατοικία ανεξάρτητα από ποσό οφειλής, ιδιότητα οφειλέτη και ιδιότητα δανειστή (ακόμα και ιδιώτης), αρκεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. (πηγή: kathimerini.gr)

Σχόλια