Αποχή των δικηγόρων της Πάτρας από 17 έως και 21 Δεκεμβρίου 2012

O Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών αποφάσισε την Αποχή των μελών του από τα Δικαστήρια από την Δευτέρα 17/12/2012 μέχρι και Παρασκευή 21/12/2012 και σύγκληση γενικής συνέλευσης την Τετάρτη 19/12/2012. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις συνεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών και κυρίως:
1) Για τις διατάξεις του ήδη κατατεθέντος φορολογικού νομοσχεδίου,  που αναμένεται να οδηγήσει με την αδιάκριτη επιβολή αβάστακτων φοροεισπρακτικών μέτρων (υψηλά ποσοστά φορολογίας με ταυτόχρονη κατάργηση αφορολόγητου ορίου, επιβολή τέλους επιτηδεύματος κλπ.) στην εξόντωση όλων των ελευθέρων επαγγελματιών και στον αφανισμό του ανεξάρτητου, μαχόμενου και κυρίως νέου δικηγόρου, ο οποίος βιώνει στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της δυσμενούς συγκυρίας, χωρίς ταυτόχρονα να γίνεται δεκτό ακόμα και το απλό αίτημα του κλάδου σχετικά με το χρόνο υποχρέωσης έκδοσης Α.Π.Υ.          
2) Για τις διατάξεις του Ν.4093/2012 και της ΠΝΠ 5-12-2012 με τις οποίες συνεχίζονται οι καθοδηγούμενες από μεγάλα συμφέροντα επιθέσεις σε βάρος των ελεύθερων μαχόμενων Δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων ως συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς επίσης και με τις οποίες επαυξάνονται υπέρμετρα τα δικαστικά έξοδα, τέλη και παράβολα, που αποτελούν ουσιαστικά εμπόδιο στην ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στα Δικαστήρια και εκμηδενίζουν το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμά του για άμεση παροχή έννομης προστασίας.            
Και επιπρόσθετα καταδικάζει τους αρμόδιους για τη πλήρη αδιαφορία στην αντιμετώπιση των γνωστών προβλημάτων της Δικαιοσύνης, συμπεριφορά η οποία οδηγεί ευθέως στην αποδυνάμωση του συνταγματικού θεσμού της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και την απαξίωση του δικαιϊκού συστήματος της χώρας μας γενικότερα. (από dspatras.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά