Παρακράτηση 1% υπέρ ΟΑΕΔ και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία

Στο ερώτημα έαν η προβλεπόμενη από το άρθρο 38 παρ.2 περιπτ.β' του ν.3986/2011 ειδική εισφορά 1%  υπέρ του ΟΑΕΔ πρέπει να παρακρατείται απο τις αποδοχές των δικηγόρων, οι οποίοι παρέχουν νομικές υπηρεσίες με σχέση με έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ' αρ. 111/2012 Γνωμοδότησή του. Το πέμπτο τμήμα αποφάσισε ομόφωνα ότι η προβλεπόμενη εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ πρέπει να παρακρατείται και για τους δικηγόρους που παρέχουν νομικές υπηρεσίες με καθεστώς έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία στους παραπάνω φορείς.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά