Παράνομη η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις τράπεζες στις εισπρακτικές εταιρίες χωρίς ενημέρωση του οφειλέτη - Απόφαση Ειρηνοδικείου


Πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η απόφαση αρ.842/2012 του Ειρηνοδικείου Αθηνών που επιδίκασε σε ιδιώτη πελάτη τράπεζας χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του από τις εναγόμενες - Τράπεζα και Εισπρακτική εταιρία - επειδή δέχτηκε τον παράνομο χαρακτήρα της διαβίβασης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ενάγοντος από την Τράπεζα στην εισπρακτική εταιρία χωρίς να ενημερώσει τον ενάγοντα. Σύμφωνα με την απόφαση η εναγόμενη τράπεζα δεν απέδειξε ότι είχε ενημερώσει τον πελάτη της ότι θα διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτο και δη στην εισπρακτική εταιρία με την οποία συνεργάζεται, αλλά και η εναγόμενη εταιρία παρότι συνέλεξε και καταχώρησε ηλεκτρονικά τα δεδομένα αυτά δεν ενημέρωσε τον ενάγοντα για την επεξεργασία αυτή παραβιάζοντας το αυτοτελώς προστατευόμενο από το ν.2472/1997 δικαιώμά του προς ενημέρωση. Ο ισχυρισμός των εναγομένων περί επιτρεπτής επεξεργασίας των δεδομένων του ενάγοντος χωρίς τη συγκατάθεσή του, αλυσιτελώς προβλήθηκε γιατί ο ενάγων θεμελιώνει την παράνομη επεξεργασία στην παράλειψη ενημέρωσής του και όχι στην έλλειψη της συγκατάθεσής του. Η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή που οι τράπεζες και οι συνεργαζόμενες με αυτές εισπρακτικές εταιρίες καταλύουν κάθε έννοια νομιμότητας προκειμένου να συλλέξουν καθυστερούμενα χρέη των δανειοληπτών και οφειλετών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά