Υποεκπροσώπηση των γυναικών στα υψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων - Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στις 14 Νοεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε μια νέα πρόταση όσον αφορά την αναλογία των γυναικών σε ανώτερες θέσεις στις μεγαλύτερες εταιρείες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίτευξη ενός ποσοστού 40% για το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο σε θέσεις μη-εκτελεστικού μέλους Δ.Σ σε εισηγμένες εταιρείες είναι ο στόχος της πρότασης (με την εξαίρεση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων). Επί του παρόντος, το 85% των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και 91,1% των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 15% και 8,9% αντίστοιχα.

Αν και οι γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας σε μεγάλους αριθμούς, ωστόσο, κάποια στιγμή «εξατμίζονται», από τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας. Το 2009, μόνο το 3% των επιχειρήσεων του Fortune 500, είχε γυναίκες CEO. Από την άλλη πλευρά παρατηρείται ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός γυναικών, οι οποίες αντί να μαραζώνουν σε στάσιμες καριέρες, προτιμούν να γίνουν επιχειρηματίες. Κάθε μέρα, στις ΗΠΑ, 1.600 νέες επιχειρήσεις ξεκινούν από γυναίκες επιχειρηματίες. Ο αριθμός των επιχειρήσεων ιδιοκτησίας γυναικών, αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από τις άλλες επιχειρήσεις.
Η Bain & Company, διεξήγαγε πρόσφατα μια έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με το Harvard Business Review, με θέμα την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας.  Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες (91% και 82% αντίστοιχα), φιλοδοξούν να γίνουν senior ηγέτες στους οργανισμούς που εργάζονται, ωστόσο, λιγότερες είναι οι γυναίκες που πραγματοποιούν το όνειρο τους σε σχέση με τους άντρες. Ενώ το 66% των αντρών, πιστεύουν, ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες με αυτούς, για να προαχθούν σε ηγετικές και κυβερνητικές θέσεις, αντίθετα, μόνο το ένα τρίτο των γυναικών αισθάνονται το ίδιο. (πηγή: european labour law network/ reporter.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά