Προσπάθειες για δικαστική απαγόρευση του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία

Η συζήτηση για την απαγόρευση του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας (NPD) έχει ξεκινήσει και πάλι. Την πρωτοβουλία φαίνεται πως παίρνουν οι υπουργοί εσωτερικών των κρατιδίων, την ώρα που οι εκδηλώσεις των διαφόρων διακλαδώσεων του ακροδεξιού κόμματος γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Τα κρατίδια αφήνονται μόνα πλέον από την κεντρική εξουσία να αντιμετωπίσουν το κόμμα που αρνείται και πολεμά ανοιχτά το κράτος και την ελεύθερη δημοκρατική τάξη. Οι υπηρετούντες το NPD ασπάζονται τη ναζιστική θεωρία και αντιμάχονται τον πλουραλισμό και την ελευθερία γνώμης. Είναι αναμφίβολο ότι το κόμμα είναι αντισυνταγματικό και δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να λαμβάνει δημόσιο χρήμα λόγω της χρηματοδότησης που προβλέπει ο νόμος για τα πολιτικά κόμματα. Το να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί αυτοί στο δικαστήριο βέβαια δεν είναι εύκολο.
Αλλά οι πιθανότητες είναι σημαντικές. Η πρώτη προσπάθεια για δικαστική απαγόρευση απέτυχε το 2003 ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, επειδή οι ​​πληροφορίες που συλλέχθηκαν προήλθαν εν μέρει από μυστικούς πράκτορες. Αλλά αυτό έχει αλλάξει τώρα, το υλικό είναι δικαστικά αξιοποιήσιμο και η υπόθεση θα μπορούσε να εξετασθεί εκ νέου επί της ουσίας από το δικαστήριο.
Το όλο εγχείρημα παραμένει δύσκολο. Ο ενάγων θα πρέπει να αποδείξει, για παράδειγμα, ότι το NPD όχι μόνο απορρίπτει αλλά ενεργά αντιμάχεται την ελεύθερη δημοκρατική τάξη. Τα αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο, είναι δύσκολο να βρεθούν. Ειδικά η σειρά των δολοφονιών του Τσβίκαου δεν μπορούν να χρεωθούν στο ακροδεξιό κόμμα. Αναμένεται επίσης ότι τα στελέχη του NPD θα ιδρύσουν σε περίπτωση απαγόρευσης σύντομα νέες οργανώσεις. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει τέτοιες οργανώσεις και κόμματα να εξετάζονται κριτικά. Ένα κράτος δικαίου θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατεί τέτοιους κινδύνους.(πηγή: Financial Times Deutschland)

Σχόλια