Αποζημίωση λόγω καθυστέρησης έκδοσης απόφασης απο το ΣτΕ

Το ποσό των 4.800 ευρώ, για ηθική βλάβη επιδικάστηκε από το ΣτΕ σε δικηγόρο λόγω καθυστέρησης έκδοσης τής απόφασής του για 8 χρόνια και 4 μήνες και αφού πήρε δέκα συνολικά αναβολές. Ο δικηγόρος ζητούσε να του επιδικαστεί το ποσό των 30.000 ευρώ ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας τής δίκης του, που άρχισε με την κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτησης ακύρωσης κατά της απόφασης τού Πρυτανικού Συμβουλίου τού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την οποία επελέγη για τη θέση του νομικού συμβούλου, άλλη συνάδελφός του και όχι ο ίδιος. Η προσφυγή κατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο στις 30.6.2003 και αναβλήθηκε η εκδίκασή της δέκα φορές. Τελικά, συζητήθηκε στο Γ' Τμήμα του ΣτΕ στις 5.2.2009 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 20.10.2011 και καθαρογράφτηκε στις 17.1.2012, οπότε και μπόρεσε να πάρει επίσημο αντίγραφο. Είναι η πρώτη απόφαση με την οποία επιδικάζεται χρηματικό ποσό για ηθική βλάβη, λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Περισσότερα στο inews.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά