Ημερίδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων» την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 16:00 στη Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα.
Η νέα Πρόταση Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των φυσικών δεδομένων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων και την υιοθέτηση νέων κανόνων, προσαρμοσμένων στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Στα ζητήματα αυτά θα αναφερθούν οι ομιλητές που συμμετέχουν στην ημερίδα:
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΑΒ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λίλιαν Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τζένη Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ανδρέας Τάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Δρ., Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος,
Βασίλης Σωτηρόπουλος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Πληροφορίες στο http://conferences.ionio.gr/cidp2012/

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά