Νομική βοήθεια για νέους από τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» μπορεί να καλύψει την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αγωγής, Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-2599460, Φαξ: 210-2599302. Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, αναλυτικό πίνακα των δικηγορικών συλλόγων που συμμετέχουν. Οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι μπορούν να απευθύνονται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους για περισσότερες πληροφορίες.

Σχόλια