Συνέχιση κινητοποιήσεων των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι 7 Δεκεμβρίου

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συγκλήθηκε στις 21.11.2012 αποφάσισε την παράταση των κινητοποιήσεων με τη μορφή της διακοπής των δικαστικών συνεδριάσεων από τις 10:30 π.μ., της μη δημοσίευσης δικαστικών αποφάσεων και της μη έκδοσης πράξεων, εκτός από τις εξαιρετικά επείγουσες, καθώς και της μη συμμετοχής σε οποιουδήποτε είδους επιτροπές, εκτός από τα υπηρεσιακά συμβούλια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, μέχρι και τις 7.12.2012.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου στις 5.12.2012 προκειμένου να καθορίσει την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. (dikastis.blogspot.gr)

Σχόλια